Filozofia Firmy

Kodeks Etyczny Remog Polska Sp. z o.o

Niniejszy kodeks postepowania określa etyczne zasady, którymi kieruje się Remog Polska. Stanowi podstawę dla wszystkich krajowych i zagranicznych relacji biznesowych oraz odzwierciedla dążenie do budowania relacji opartych na uczciwej współpracy i zaufaniu. Kodeks postępowania to zbiór wartości, które określają charakter naszej firmy i są kształtowane przez naszych pracowników, partnerów biznesowych oraz środowisko.

 

Cały tekst Kodeksu etycznego jest dostępny w formacie PDF w zakładce Do pobrania.