Projekty realizowane

Poddzialanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, POIR 2014-2020

REMOG Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnosci± realizuje projekt nr POIR.03.02.02-00-0351/16 pt. „Technologia produkcji wału wirnika do nowej generacji pompy obiegowej" w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne".

 

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji wału wirnika bezdławicowej pompy obiegowej nowej generacji z układem odpowietrzajaco-filtrujacym na podstawie wyników prac B+R prowadzonych przez firmę REMOG.


Nowej generacji pompa, dzięki wprowadzeniu przedmiotowego wału z układem odpowietrzajaco-filtrujacym charakteryzować się będzie zdecydowanie lepszym wskaznikiem efektywnosci energetycznej w porównaniu do dotychczas produkowanych pomp oraz funkcje automatycznego odpowietrzania systemu.

 

Wartosć projektu: 10 019 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 000 000,00 PLN

 

Zapytanie Ofertowe Nr 1/REMOG/BGK/2016

Zapytanie Ofertowe Nr 1/REMOG/BGK/2017

Zapytanie Ofertowe Nr 2/REMOG/BGK/2017

Zapytanie Ofertowe Nr 3/REMOG/BGK/2017

Zapytanie Ofertowe Nr 4/REMOG/BGK/2017

Zapytanie Ofertowe Nr 5/REMOG/BGK/2017

Zapytanie Ofertowe Nr 1/REMOG/BGK/2018