Projekty realizowane

Poddzialanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, POIR 2014-2020

REMOG Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością realizuje projekt nr POIR.03.02.02-00-1741/19 pt. „Korpusy pomp nowej generacji" w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne".

 

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii wykonania powierzchni oporowych panewek ślizgowych korpusu pompy hydraulicznej na podstawie wyników prac B+R prowadzonych przez firmę REMOG.

 

Wartość projektu: 10 210 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 000 000,00 PLN

 

 

Zapytanie Ofertowe Nr 1B/BGK/K/2020

Zapytanie Ofertowe Nr 1A/BGK/K/2019

Zapytanie Ofertowe Nr 1/BGK/K/2019

Zapytanie Ofertowe Nr 1/REMOG/BGK/2018

Zapytanie Ofertowe Nr 5/REMOG/BGK/2017

Zapytanie Ofertowe Nr 4/REMOG/BGK/2017

Zapytanie Ofertowe Nr 3/REMOG/BGK/2017

Zapytanie Ofertowe Nr 2/REMOG/BGK/2017

Zapytanie Ofertowe Nr 1/REMOG/BGK/2017