Projekty zrealizowane

Poddzialanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, POIR 2014-2020

REMOG Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnosci± realizuje projekt nr POIR.03.02.02-00-0351/16 pt. „Technologia produkcji wału wirnika do nowej generacji pompy obiegowej" w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne".

 

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji wału wirnika bezdławicowej pompy obiegowej nowej generacji z układem odpowietrzajaco-filtrujacym na podstawie wyników prac B+R prowadzonych przez firmę REMOG.


Nowej generacji pompa, dzięki wprowadzeniu przedmiotowego wału z układem odpowietrzajaco-filtrujacym charakteryzować się będzie zdecydowanie lepszym wskaznikiem efektywnosci energetycznej w porównaniu do dotychczas produkowanych pomp oraz funkcje automatycznego odpowietrzania systemu.

 

Wartosć projektu: 10 019 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 000 000,00 PLN

Program innowacyjna gospodarka poig

Działanie 8.2. Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu b2b

Informacje o projekcie:
"Wdrożenie systemu b2b w firmie remog w celu automatyzacji procesow biznesowych"

 

Wartość projektu: 405 800,00 PLN
Udział unii europejskiej: 221 960,00 PLN
Okres realizacji: 01.06.2013 r. - 30.09.2014 r.

 

Projekt współfinansowany przez unię europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

 

 

Regionalny program województwa podkarpackiego

 

Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat b bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Informacje o projekcie:
"Wdrożenie nowej technologii metalurgii proszkowej inserts przez remog polska w mielcu"

 

Wartość projektu: 10.655.540,57 PLN
Udział Unii Europejskiej: 4.262.101,39 PLN
Okres realizacji: 2010-2013

 

Projekt współfinansowany przez unię europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

 

 

 

Program operacyjny innowacyjna gospodarka 2007-2013

Działanie 4.3 kredyt technologiczny

Informacja o projekcie:

Firma remog polska jest beneficjentem europejskiego programu operacyjnego - innowacyjna gospodarka, w ramach którego pozyskała środki na inwestycje:
„Metatechnologia wytwarzania aluminiowych bloków zaworów hydraulicznych eads"

 

Wartość projektu: 8 000 000,00 PLN
Udział unii europejskiej: 3 360 000,00 PLN
Okres realizacji: 01/01/2013-30/06/2014

 

Projekt współfinansowany przez unię europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

 

 

Program operacyjny innowacyjna gospodarka 2007-2013

Działanie 4.3 kredyt technologiczny

Informacja o projekcie:

Firma remog polska jest beneficjentem europejskiego programu operacyjnego - innowacyjna gospodarka, w ramach którego pozyskała środki na inwestycje:

"Kompleksowa technologia wytwarzania zintegrowanego korpusu hydraulicznego z wykorzystaniem zastrzeżonych narzędzi wielozadaniowych"

 

Wartość projektu: 8 000 000,00 PLN
Udział unii europejskiej: 3 360 000,00 PLN
Okres realizacji: 01/01/2013-30/06/2014

 

Projekt współfinansowany przez unię europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego