Projekty zrealizowane

Dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
Projekt : Dotacja na kapitał obrotowy Remog Polska sp. z o.o.
Cel i planowany efekt projektu : wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły na skutek epidemii COVID-19
Wartość projektu : 343 553,67 zł.
Projekt w całości sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Beneficjent : Remog Polska sp. z o.o.