Montaż i kontrola hydrauliczna

Oprócz produkcji detali oferujemy Państwu również kompletne komponenty złożone z do 20 pojedynczych części – np. jak to ma miejsce w przypadku zaworów hydraulicznych. Przy tym zapewniamy również :

  • kontrolę wchodzących detali ewentualnie z przetworzonymi częściami montażowymi
  • montaż mechaniczny wszystkich pojedynczych elementów zgodnie z rysunkiem montażowym i listą sztuk oraz
  • końcową kontrolę funkcji kompletnego komponentu na stanowisku kontroli hydraulicznej
  • Stanowisko kontroli hydraulicznej:
  • stanowisko kontroli: 0 - 350 bar
  • ilość: do 60 l/min.

 

Państwa korzyści:

  • Otrzymują Państwo od nas zmontowane komponenty włącznie z protokołem montażu.
  • Zapewnia to Państwu możliwość śledzenia zmian gotowych detali.
  • Nie jest konieczna ponowna kontrola odbioru w Państwa firmie.