Gratowanie

Wysoka ekonomiczność

Firma REMOG oferuje Państwu różne metody usunięcia całego gratu powstałego w procesie obróbki i wytwarzania detalu. Zależnie od materiału znajdziemy dla każdego produktu odpowiednie metody postępowania. Korzyścią jest tu szybki przebieg procesu przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.


W ramach naszych usług mogą Państwo wykorzystać te technologie także dla swoich projektów.

 

Przegląd naszych technologii

Gratowanie termiczne

Instalacja gratowania termicznego iTEM400.2.

 • Komora gratowania: średnica 400 mm
 • Max. ciśnienie napełnianego gazu: 20 bar
 • Wysokość komory gratowania (wewn.): 400 mm
 • Nowość: nowoczesne dozowanie gazu bez cylindra dozowania (niskie koszty konserwacji)
 • System sterowania Siemens PLC z Touchscreen
 • Czasy cyklu: ok. 30-60 s na proces gratowania.
 • Gazy: tlen, metan, wodór
 • Państwa korzyści:
 • wszystkie istniejące miejsca są gratowane
 • wysokie bezpieczeństwo procesu
 • korzenie gratu są zamykane

Gratowanie precyzyjne

Gratowanie precyzyjne wymaga od naszych pracowników koncentracji i wyczucia .

 • Precyzyjne detale są ręcznie gratowane z pomocą mikroskopów i narzędzi napędzanych pneumatycznie.
 • Do gratowania komponentów hydraulicznych stosujemy endoskopy.

Bębnowanie

W celu zagwarantowania jednolitej, równomiernej powierzchni detalu lub w celu osiągnięcia zaokrąglenia krawędzi, Państwa detale są bębnowane w naszym zakładzie.