Kompetecje

Prosimy o zapoznanie się z naszymi kompetencjami w obszarach

  • Motoryzacja
  • Hydraulika
  • Budowa maszyn

Państwa korzyści

  • zorientowanie na klienta dzięki krótkoterminowemu opracowaniu zlecenia i rozpoczęciu produkcji
  • jakość wynikająca z fachowej wiedzy, bezpieczeństwo procesu i sprawdzony system zarzadzania jakością
  • kompetencje wynikające z ustawicznego szkolenia pracowników i wykorzystanie innowacyjnych technologii produkcji
  • elastyczność dzięki naszemu szerokiemu spektrum technologii , trybów pracy oraz parkowi maszyn CNC połączonych w sieć
  • dostawa just-in-time dzięki wyspecjalizowanej logistyce